مدرس جامعه شناسی خوزستان
اطلاع رسانی به دبیران علوم اجتماعی و کلیه علاقمندان به مفاهیم علوم اجتماعی 
قالب وبلاگ
 

 

   بسمه تعالی

  همکار گرامی - با سلام

پرسشنامه اي که ملاحظه می فرمایید، براي انجام تحقیقی به سفارش وزارت آموزش و پرورش در مورد دیدگاه هاي سرگروههاي آموزشی درس جامعه شناسی درباره ارزیابی نقاط قوت و ضعف درس جامعه شناسی 1 تدوین شده است. لطفاً هر سئوال را با دقت مطالعه نمایید و در مقابل آن نظر خود را بیان فرمایید. پیشاپیش از همکاري شما کمال تشکر را داریم.

  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي

 1)     با توجه به آشنایی شما به عنوان سر گروه آموزشی درس جامعه شناسی با اهداف برنامه درسی جامعه شناسی تا چه میزان کتاب جامعه شناسی (1) را در تحقق اهداف برنامه درسی در سه حیطه دانش، مهارت و نگرش موفق می دانید؟ لطفاًٌ به تفکیک وبا ذکر مستندات توضیح دهید.

 در حیطه دانش،بدلیل عدم فهم مطالب کمک زیادی به دانش آموزان نمی کند.درمورد مهارت هم چون کتاب فقط جنبه نظری دارد وسطح مطالب نسبتا سخت است مهارتی به دانش آموزن نمی دهد.طبعا بد لایل قبلی در نگرش دانش آموزان خیلی تاثیر ندارد

  2)     آیا اهداف و محتوای پیش بینی شده درس جامعه شناسی 1 به روز، و مورد نیاز دانش آموزان است؟ لطفاً توضیح دهید. خیلی به روز نیست وفقط نظرات دانشمندان غرب را توضیح داده ووضع کنونی جوامع بررسی نشده است

  3)     آیا محتوای کتاب درسی قادر است به چالش ها و مسائل اجتماعی که دانش آموزان با آن روبرو هستند پاسخ دهد؟ لطفاً توضیح دهید. خیر بدلیل عدم ارتباط آن با مسائلی که در کتاب سال اول (مطالعات) بیان می شود

 4)     آیا محتوای مباحث کتاب جامعه شناسی 1 مبتنی بر آموخته های قبلی آنان است و می تواند مبنای یادگیری این درس در پایه های بعدی قرار گیرد؟ لطفاً توضیح دهید.  خیر هیچ گونه ارتباطی با مطالب تاب قبل ندارد برابراین چندان موثر نیست

5)     آیا سازماندهی محتوای کتاب درسی را در سه فصل علوم اجتماعی، جهان اجتماعی، شناخت اجتماعی مناسب می دانید؟ لطفاً به تفکبک توضیح دهید. به نظر شما آیا مطالب مهم تری برای ارائه درکتاب درسی وجود دارد؟سه فصل یاد شده ،به صورت عنوانی درست است امّا مطالب هر سه فصل می توانست به صورت ساده و ادامه کتاب سال قبل باشد (مطالعات)

6)     با توجه به تغییرات رویکرد[1] کتاب جامعه شناسی 1 این تغییرات را در بخش اهداف، محتوا، روش آموزش، ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی و.... چگونه ارزیابی می کنید؟ لطفاً به تفکیک توضیح دهید.در بخش اهداف کتاب خوب طراحی شده است – در بخش محتوا مطالب نسبتاً سنگین است و برای دانش آموز مشکل است – روش آموزش بدلیل مباحث سنگین درس خیلی بازده خوبی ندارد

7)     با توجه به تعاملات خود با دبیران درس جامعه شناسی 1 ، مهمترین نقاط قوت و نقاط ضعف کتاب درسی را فهرست کنید و توضیح دهید. 1- مهمترین نقطه قوت طرح مسائل مذهبی در قالب مطالب جامعه شناسی است 2- نقاط ضعف الف) عدم ارتباط آن با کتاب مطالعات اجتماعی ب) عدم درج بعضی تصاویر مناسب با مباحث درسها ج) جنبه ی فلسفی مباحث بر جنبه ی جامعه شناسی آن برتری دارد

 8)     آیا کتاب راهنمای معلم می تواند اطلاعات تخصصی و راهکار های آموزشی( روش های آموزش و ارزشیابی) مورد نیاز را در اختیار معلمان قرار دهد؟ لطفاً به تفکیک توضیح دهید. بله در صورتی که دقیقاً منطبق با کتاب درسی طراحی شود و راهکارهای منطبق بر شیوه ی تدریس مناسبی باشد می تواند مفید باشد

 9)     مهمترین مسائل و مشکلات دبیران براي تدریس اثر بخش این درس چیست؟ لطفاً به ترتیب اولویت فهرست کنید و توضیح دهید.مهمترین مسائل :الف )عدم آشنایی کامل دبیران با بعضی از مباحث کتاب ب)عدم تناسب مباحث کتاب با کتاب سال قبل که دبیران آشنایی کاملی با آن دارند

10)با توجه به شناختی که جنابعالی از دبیران درس جامعه شناسی به عنوان سر گروه این  درس به دست آورده اید،توانایی های حرفه ای معلمان را در اجرای درس جامعه شناسی  جهت تحقق اهداف درچه سطحی ارزیابی می کنید؟

در حد متوسط

 11)نظر به تجارب حضرتعالی به عنوان سر گروه، آموزش هاي ضمن خدمت پیش بینی شده از سوي آموزش و پرورش( با تأکید بر جلسات توجیهی کتاب هاي جدید التألیف ) از حیث کمیت و کیفیت چگونه ارزیابی می کنید؟ لطفاً توضیح دهید.این جلسات بهتر است قبل از شروع سال تحصیلی و با حوصله و فاصله مناسب برگزار شود تا اثرات بیشتری داشته باشد

 12)آیا در راهنمای معلم / دوره های آموزشی و.... مکانیسم مشخصی جهت آماده سازي دبیران برای پاسخ گویی به سئوالات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان)که در فرآیند بحث های کلاسی مطرح می شود)  وجود دارد؟ لطفاً توضیح دهید و کمیت و کیفیت آن را مورد ارزیابی قرار دهید. خیر کمتر مشاهده شده است و فقط توضیح درس در آن گنجانده شده است

 13)تا چه میزان معلمان فعالیت های یادگیری پیش بینی شده در کتاب درسی را اجرا می کنند و می توانند به سطوح یادگیری پیش بینی شده در اجرای فعالیت ها دست یابند؟ در حد متوسط

14)در حوزه کاري مسئولیت شما چه مسائل و مشکلاتی راجع به ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی درس جامعه شناسی 1 وجود دارد؟ به ترتیب اهمیت توضیح دهید.1- منطقه دو زبانه است 2- پراکندگی دبیرستانهای منطقه 3- دوری محل سکونت دانش آموزان از دبیرستانها 4- سنگینی مطالب کتاب که برای دانش آموزان منطقه کمتر قابل فهم است

  15)با توجه به تجارب ارزشمند جنابعالی به عنوان سر گروه آموزشی، توانمندي دبیران جامعه شناسی را در خصوص موارد زیر مورد ارزیابی قرار دهید. الف) مفاهیم اساسی کتاب جامعه شناسی 1)، ب) مهارت های کار گروهی، استفاده ازIT ، تحقیق و.... ).الف ) در حد متوسط ب) خیلی کم که رو به گسترش است

16)به عنوان یک سرگروه آموزشی، مسائل ومشکلاتی که به نوعی، مانع تحقق اهداف وظایف حرفه اي تان شده است را توضیح دهید. پراکندگی دبیرستانهای منطقه که امکان بازدید از مدارس و دانش آموزان را کمتر می کند به طوری که ناگزیریم بیشتر تعاملات را بصورت تلفنی یا بخشنامه ای انجام دهیم

  17)به طور کلی انتقادات و پیشنهادات اصلاحی خود را در راستاي بهبود کیفیت آموزش مباحث اجتماعی بنویسید.

1-   بهتر است مباحث امروزی تر شود 2- از مباحث جامعه شناسی اسلامی و دیدگاههای اسلامی بیشتر طرح شود3- مطالب روز جهان و اختصاصاً  جهان اسلام و مسائل مربوط به آن بیشتر استفاده شود

  سایر نظرات و پیشنهادات:امید است با توجه به نظرات و پیشنهاداتی که همکاران ارائه می کنند کتاب جامعه شناسی 1 در سالهای آتی به شیوه ای ساده و دنباله ی مطالب کتاب سال اوّل ودر خصوص مسائل جامعه شناسی روز خاصه جهان اسلام و مسائل مربوط به آن طرح شود  انشاا...

 

 تهیه و تنظیم :

نام و نام خانوادگی سرگروه علوم اجتماعی متوسطه : مرتضی بارانی

ناحیه / منطقه : اداره آموزش و پرورش منطقه شاوور

 


موضوعات مرتبط: بخشنامه، جامعه شناسی1
[ یکشنبه نهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 14:54 ] [ ن . درویشی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

خداوندا دربرابر هر آن چه انسان ماندن را به نیستی و تباهی می کشاند : مرا با نداشتن و نخواستن رویین تن کن .